Merdivenler Hakkında Bilgi

Merdiven Tasarımları yasinoz
sponsorlu reklam

Merdivenler

Forumcad.com olarak yapı ve mimari proje sırasında en çok sıkıntı yaşanan konuların başında olan merdivenler konusunu detaylı bir şekilde anlatan bir çalışmayı sizler için hazırladık.

Merdivenlerin Genel Tanımı

Farklı seviyeler arasındaki bağlantıyı sağlayan ve düzenli aralıklarla kademelerndirilen eğimli yollara merdiven denir. Merdivenler iki duvar arasından yükselebilecekleri gibi bir kenarlarından duvarlarla sınırlı, ya da duvarlardan büsbütün bağımsız olabilirler. Eğer duvarların sınırladığı mekan sadece merdiven için kullanılyorsa Merdiven evi adını alır. Yangın, deprem gibi afetlerde kaçış yolları olarak da kullanılan merdivenlerin bir merdiven evi içermeleri zorunludur. Bu karşın birçok durumda bu amaçla ayrılan yerler diğer hacimlerden soyutlanamayacağı için merdiven evi belirgin değildir.

Merdiven Kolu birbirini izleyen basamaklardan oluşur. Basamkrlar ayrık ya da birleşik, birleşik olan ise tek tek ya da tümü tek parça olabilir. Yerlerine göre bunlar

 • başlangıç basamağı
 • normal basamak
 • ilk basamak,
 • son basamak
 • sahanlık basamağı

adını alırlar. Basamakların ön yüzüne rıht, ön ve yan kenarlarındaki çıkıntılara profil, enine kesitinin şekline ise basamak profili denir. Merdiven kolları arasında güvenlik, rahatlık ve planlama esnekliği sağlamak için sahanlıklar düzenlenir. Sahanlık türleri

 • Ara sahanlık
 • Köşe sahanlığı
 • Tam sahanlık
 • Kat sahanlığı

olarak adlandırılır. Merdivenlerin açık kenarlarının güvenlik için korkuluklarla korunması gereklidir. Korkuluklarda iniş çıkışlar sırasında tutunmak için küpeşte düzenlenir. Merdiven kenarlarında korkuluğa gereksinme olmasa bile küpeşte zorunludur.

Sahanlıkların ve merdiven kollarının iç kenarlarının belirlediği çizgiye kova hattı, bu hattın sınırladığı boşluğa merdiven kovası, bu alan dolu ise çekirdek ismi verilir.

Merdivenlerde iniş çıkışlar arasında genellikle izlenen yol Çıkış hattı olarak adlandırılır. Çıkış hattı üzerinde basamak genişlikleri birbirine eşit ve eğim normal olmalıdır. Çıkış hattı üzerindeki ruht ve basamak yüzeylerinin kesiştiği noktaları birleştiren çizgiye normal eğim çizgisi, bu çizginin yatayla oluşturduğu açıya normal eğim açısı, bu açının tanjantına ise normal eğim oranı adı verilir. Tüm merdivenlerde çıkış hattındaki, düz kollu ve dairesel merdivenlerde ise çıkış hattı dışındaki noktadan çizilen teğetin yatayla oluşturduğu açıdır.

Merdivenlerde Baş Yüksekliği , bir merdiven kolu üstündeki, geçişe olanak sağlayan hacmin düşey

doğrultuda ölçülen yüksekliğidir.

Merdiven Türleri

Genel olarak yapılar içindeki bütün merdivenler iç ve dış merdiven olarak iki ayrı sınıfı ayrılmaktadır.

Dış merdivenler tümüyle dış hava koşullarına açık olanlardır. Bunlar daha çok farklı yükseklikteki yolları, bahçeleri, bahçeleri birbirine ve tretuvarlarda binaların zemin katlarını bağlarlar.

İç merdivenler normal olarak dış hava koşullarına kapalıdır. Bunlar işlevlerinin özelliklerine göre;

 • Esas merdivenler
 • Yan merdivenler
 • Servis merdivenleri
 • Yangın merdivenleri

olarak adlandırılırlar.

Esas Merdivenler bina girişlerine yakın noktalarda düzenlenirler ve normal katlar arasındaki sirkülasyonu sağlarlar. Girişlerden uzak noktalarda veya az katlı bina kollarında ya da işlevsel ilişkileri yoğun veya özel olan bölümler arasında esas merdivenlere ek olarak yan merdivenler düzenlenir.

Servis merdivenleri sadece hizmet personeli tarafından kullanılır ve servis girişlerinin yakınında düzenlenir.

Genellikle dış cephelerde düzenlenen yangın merdivenleri ise yangın, deprem ve benzeri afetlerde özel kaçış yollarını oluştururlar.

Merdivenler duvarlar ilişkileri bakımında da iki yanı açık, bir yanı kapalı ve iki yanı kapalı olabilirler. Merdivenlerin işlevlerini yerine getirebilmeleri için sağlamak zorunda oldukları nicelik ve nitelikleri biçimlerine, eğim açılarına, malzemelerine ve konstrüksiyonlarına bağlı olduğundan önce bu özelliklerine göre türlerini belirlenmesi gerekmektedir.

Merdivenler hakkında hazırladığımız yazı dizimizin ikinci bölümünde merdiven türlerı hakkında bilgi verilmiştir. Türler arasında;

 • Biçimlerine göre merdiven türleri
 • Eğim açılarına göre merdiven türleri
 • Malzemelerine göre merdiven türleri
 • Konstrüksiyonlarına göre merdiven türleri

aşağıdaki yazıdan türler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Merdivenler Hakkındaki Diğer Yazılarımız;

Sosyal Ağlarda Paylaş

{yasinoz}