Merdivenlerde Eğim

Merdiven Tasarımları yasinoz
sponsorlu reklam

Merdivenlerin Eğimi Nasıl Hesaplanır

Merdiven eğimi, eğim açısı ya da eğim orantısı ile belirlenir. Merdivenin herhangi bir noktasındaki eğim açısı (a), eğim çizgisinin (bu çizgi bir eğri ise o noktadaki teğetinin) yatayda oluşturduğu açıdır.

Eğim orantısı ise, her adımda sağlanan yükselişi (R) ile, alınan yatay yol (B) arasındaki orantıdır (R/B). Eğim açısının tanjantı bu orantıya eşit olduğundan “Eğim ilişkisi” denilen aşağıdaki eşitlik yazılabilir.

Tga= R/B

Merdivenlerin çıkış hattı üstündeki tüm basamak genişlikleri eşit ve normal (Bn) olduğundan, bu hat üzerindeki bütün noktalarda eğim açıları ile eğim orantıları da eşittir. Bunlara merdivenin normal eğim açısı, normal eğin orantısı, çıkış hattındaki eğime de normal eğim denir.

Düz kollu merdivenlerin her noktasındaki eğim normaldir. Buna karşın yamuk basamaklı merdivenlerde eğim çizgisi kova hattına yaklaştıkça dikleşirken, duvar hattına yaklaştıkça yatıklaşır. Anca koca hattında bir noktada (tam dönel merdivenlerin her noktasında) en dik, duvar hattının bir noktasında ise en yatıktır. Bunların eğimlerine de merdivenin maksimum ve minumum eğimleri denir.

Eğim açılarının bina merdivenlerin 20-45 derece arasında, dış merdivenler 20-24 derece, esas merdivenlerde 36-45 derece olması gerekmektedir. O halde her merdivenin binadaki yerine ve işlevine göre bir normal eğim açısı ya da bir normal eğimi vardır. Aynı merdivenin maksimum ve minumum eğim açıları, normal eğim açısına bağlı olarak 20-45 derece sınırlarının dışında veya içinde kalabilir. Her durumda normal eğimli (35-36 derece) merdivenlerde maksimum ve minumum eğim açıları 20-45 derece sınırları içinde kalmalıdır. Dik eğimli (36-45 derece) merdivenlerde maksimum eğim açısı 45 derecen büyük, yatık eğimli merdivenlerde ise 20 derecen daha küçük olabilir. Anca dik eğimli merdivenler maksimum eğim orantısı hiçbir zaman R/10 dan daha büyük olmamalıdır.

Merdivenlerde Çıkış Hattı

Merdivenlerde çıkış hattı, iniş çıkışlarda normal olarak üzerinde yürünen çizgidir. Bu neden çıkış hattı boyunca basamak genişliklerinin birbirinin aynı ve normal genişlikte (Bn) olması gereklidir. Bu, aynı zamanda merdiven için öngörülen normal eğimin de çıkış hattı üzerinde bulunması demektir. Düz kollu merdivenlerde her noktada basamak genişlikleri birbirinin aynı olduğundan, çıkış hattının yeri önemli değildir. Sadece çıkış doğrultusunu, başlangıç ve bitim noktalarını gösterir ve merdiven kolunun ortasından geçtiği kabul edilir.

Düz kollu yamuk basamaklı, kısmen veya tam dönel merdivenlerde ise sadece çıkış hattı üzerindeki basamak genişlikleri birbirinin aynı ve (Bn)’dir. Bu neden çıkış hattı merdivenin anahtarı durumunda olup, öncelikle bu hattın yerinin belirlenmesi ve çizilmesi gereklidir. Genişliği 70-90 cm arasında olan dar merdivenlerde çıkış hattı merdiven kolunun ortasından geçer. Daha geniş merdivenlerde ise (Dönel merdivenlerde Lf<150 cm’dir) çıkış hattı yerine çıkış sahtı vardır. Çıkış sahtı, duvar ve kova hattından uzaklıkları 45-50 cm olan noktaları birleştiren çizgiler arasında kalan bu satıh içinde herhangi bir yerde olabilir. Ancak çıkış hattı kova hattına yaklaştıkça merdivenin alanı ve basamakların kova hattındaki genişlikleri artarken, duvar hattına yaklaştıkça bu alan genişlikler azalır. Bu neden çıkış sahtı içindeki yeri belirlenirken, çıkı sathının iç ve dış sınırlarındaki basamak genişliklerinin rahatlık ve güvenlik koşullarını kritik duruma getirmeyecek şekilde saptanması gerekmektedir.

Merdivenler Hakkında Bilgi

Sosyal Ağlarda Paylaş

{yasinoz}