Merdivenlerin Bölümleri

Merdiven Tasarımları yasinoz
sponsorlu reklam

Merdivenlerin Konstrüksiyonları

Merdivenler, konstrüksiyonları yönünden Taşıyıcı, kaplama ve korkuluk olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Merdivenlerin Taşıyıcı Kısımları

Merdiven sahanlıkları kat döşemelerinin uzantısı ya da aynı nitelikte bir döşemedir. Merdiven kolları ise, taşıma işlevi açısından eğimli bir döşemeden ibarettir. Buna göre merdiven kollarının taşıyıcı kısmı, döşemelerde olduğu gibi;

  • Enine doğrultuda yan yana dizilen kirişler
  • Boyuna doğrultuda yan yana dizilen hazır kirişler
  • Boyuna doğrultuda düzenlenen hazır kirişlere oturtulan, hazır kiriş ya da plaklar.
  • Hazır ya da yerinde dökme kirişli döşemeler
  • Hazır ya da yerinde dökme dişli döşemeler
  • Hazır ya da yerinde dökme plaklar

dan oluşur. Ancak bunlar, kirişler ve plaklar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Bilindiği gibi kirişler ya bir uçlarından mesnetlere bağlanarak konsol kiriş, ya da her iki uçlarından oturtularak konsol plak, ya da karşılıklı kenarlarından oturtularak tek doğrultulu bir döşeme plağı gibi çalışacak şekilde tasarlanırlar. Ayrıca, gerek kirişler gerekse plaklar doğrudan doğruya zemine de oturtulabilirler. Sonuç olarak merdivenler konstrüksiyonlarına göre;

  • Tek mesnetli merdivenler
  • Çift mesnetli merdivenler
  • Yüzeysel mesnetli merdivenler olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılırlar.

Tek ve çift mesnetli merdivenler eğilmeye çalışır. Ancak tek mesnetlilerde kiriş ya da plağın üst tarafında çekme, alt tarafında basınç gerilmesi oluşurken çift mesnetlerde, tersine alt tarafa çekme üst tarafa basınç gerilmesi vardır. Ayrıca, bunlarda merdiven şekline bağlı olarak burulma gerilmesi de meydana gelebilir. Yüzeysel mesnetli olanlarda ise sadece basınç gerilmesi söz konusudur.

Diğer taraftan kiriş ve plaklar mesnetlere serbstçe oturtulabileceği gibi ankastre ya da rijit olarak da bağlanabilir.

Ancak bir merdiven kolunun oluşumu, konstrüksiyonu ve mesnetlere oturtuluşu kullanılan malzeme ile doğrudan ilgilidir. Örneğin, enine doğrultuda düzenlenen kirişlerden (basamaklardan) oluşan merdiven kolları doğal taş, yapay taş veya ahşaptan yapılabilir ve her biri konsol ya da iki mesnetli kiriş gibi çalıştırılabilir. Ancak, dolu ahşap kesitler pahalıdır. Çekme mukavemeti çok düşük olan doğal taş ise ancak genişliği 100 cm’den az olan ev merdivenlerinde kullanılabilir. O halde pratikte sadece yapay, taş basamaklar söz konusudur ve bunlar konsol kiriş gibi çalıştırılacaksa kagir bir duvara ankastre olmalıdırlar. Basit bir kiriş gibi çalıştırılmaları halinde ise, duvarlara, betonarme veya çelik kirişlere oturtulabilirler.

Uzunluk doğrultusunda düzenlenen kirişlerden oluşan merdiven kollarında, kirişer başlangıçlar ve bitimdeki mesnetlere oturtulmak zorundadırlar. Bu mesnetler betonarme veya çelik, merdiven kolunun malzemesi de betonarme, çelik veya ahşap olabilir. Ancak, ahşap ve çelik pahalı olduğundan gerek merdiven kolunun gerekse mesnetlerinin betonarmeden yapılması daha uygundur.

Uzunluk doğrultusundaki hazır dolu kirişlere oturtulan hazır kiriş ya da plaklardan oluşan merdivenlerde de mesnetlerin başlangıç ve bitimde olması gereklidir. Merdivenin plandaki şekline göre kirişler sadece eğilmeye ya da eğilmeye ve burulmaya çalışır. Bu neden kirişler betonarme, çelik veya ahşaptan; bunlara oturtulan basamaklar da aynı malzemeden yapılabilirler. Anca betonarme rasyonel değildir.

Merdiven kolu kirişli, dişli döşeme veya plaklardan oluşuyorsa bunlara uyan tek malzeme betonarmedir ve mesnetler başlangıç ve bitimde olmalıdır. Plak olanlarda mesnetler, plağın bir kenarında ve iki kenarında olabileceği gibi başlangıç ve bitiminde hatta sadece başlangıcında düzenlenebilir.

Merdivenler Hakkında Bilgi

 

 

Sosyal Ağlarda Paylaş

{yasinoz}