Metal Merdivenler

Merdiven Tasarımları yasinoz
sponsorlu reklam

Metal Merdivenler Hakkında Bilgi

Metal merdivenlerin taşıyıcı kısmının yapımında genellikle çelik kullanılır. Çelik çekme ve basınç mukavemeti çok yüksek olan bir malzeme olduğundan diğer yapı malzemelerine oranla taşıyıcı yapı bileşenlerinin daha ufak boyutlu olmasını sağlar. Özellikle büyük hareketli yükler söz konusu ise çeliğin bu özelliği sade, hafif ve nisbestli merdiven tasarımına olanak sağladığı için çok önemlidir.

Diğer taraftan çelik merdivenler tümüyle atölyede hazırlanarak yerine monte edilebilir ve hemen kullanılabilir. Zayiat vermez. Gerektiğinde sökülerek başka yerde kullanılabilir takviye edilebilir. Bu özellikleri de sürekli olarak gelişmek zorunda olan endüstri binaları için çok önemlidir.

Ancak, yüksek ısı çeliğin mukavemetini yok ettiğinden, çelik merdivenlerin yangın direnci düşüktür. Bu nedenle çok katlı resmi umumi binaların esas merdivenlerinin meralden yapılması sakıncalıdır. Ancak bir kat yükselen, yan merdiven olarak kullanılan ya da açık havada olduğu için yangından çok etkilenmeyen dış merdivenler metalden yapılabilir.

Çelik Merdivenlerin Dezavantajları

Çelik merdivenlerin diğer sakıncaları, paslanabildiği için bakımının zor olması ve basamaklarının çok ses çıkarmasıdır. Gürültüye karşı basamaklar kauçuk, linolyum gibi malzemelerle kaplanarak ses, kaynağında azaltılabilir. Paslanmaya karşı da sık sık boyanmaları gerekir.

Çelik Merdivenlerin Taşıyıcıları

Çelik merdivenler uzunluk doğrultusunda düzenlenen çelik kirişlere oturtulan meral basamaklardan oluşur. Basamaklar rıhtlı ya da rıhtsız olabilir ve iki mesnetli ya da tek mesnetli olarak çalıştırılabilir. Esas taşıyıcılar çelik kirişlerdir. Bunlara, ahşap merdivenlerde olduğu gibi kenarlarda düzenleniyorsa Limon kirişi, basamaklarının altında iseler omurga kirişi denir.

Metal merdivenlerde omurga kirişinin çift olması zorunlu değildir. Çünkü basamaklar ortada düzenlenen bir kirişe rijit olarak bağlanabilir ve iki taraflı konsol kiriş gibi çalıştırılabilir. Basamaklarının uçlarından bir mesnetle bağlanarak konsol gibi çalıştırılması durumunda mesnet bağlantısının yeterli olabilmesi için merdiven dolu çekirdekli ve tam dönem olmalı ve basamaklar çekirdeği oluşturacak şekilde biçimlendirilebilir.

Çelik merdivenlerde kirişler, basamaklar ve korkuluk olmak üzere üç kısımdan oluşur. Korkuluk konstrüksiyonu dördüncü bölümde inceleneceği için burada sadece basamak, kiriş ve bunların birbirine bağlantı konstrüksiyonları ele alınacaktır.

Çelik Merdivenlerde Basamak Taşıyıcısı

Metal merdiven basamakları, metal profiller, düz ya da yivli metal levhalar veya dökme profillerden yapılır. Basamak kesitlerinin, merdivenin genişliğine ve konstrüksiyona bağlı olarak belirlenmesi gereklidir. Bu bakımdan metal levhalar ya yeteri kadar kalın olmalı veya katlanarak, kıvrılarak rijitliği arttırılmalı, kutu profil haline getirmeli ya da rıht doğrultusunda düzenlenen taşıyıcılara oturtulmalıdır.

Esas merdivenlerde metal basamakların ayrıca kaplanması gereklidir. Bunun en önemli nedeni iniş çıkışlarda ortaya çıkan rahatsız edici seslerin kaynağında yok edilmesidir. Ayrıca kaplama türüne göre merdivenin yangın direncinin arttırılması veya görünüşünün çevre ile uyumlu hale getirilmesi de kaplamayı gerekli kılabilir.

Ses yalıtımı bakımından yüzeyler, linolyum, kauçuk ve halı gibi malzemelerle kaplanabilir. Yangın güvenliği açısından da yerinde dökme mozaik uygundur. Veya metal basamaklara ahşap, doğal yapay taş basamaklar oturtulabilir.

Metal Merdivenlerde Kiriş Taşıyıcısılar

Metal merdivenlerin esas taşıyıcı kısmını oluşturan kirişler, hazır lama demirlerden, kalın metal levhalardan, normal profillerden, dökme, çekme ve bükme boru ya da kapalı profillerden; ya da metal çubuklarla düzenlenen kafes kirişlerden yapılabilir. Özellikle kafes kirişler korkuluk olarakta görev yapabilir, ya da korkuluklar merdivenin esas taşıyıcısı olarak düzenlenebilir.

Çelik Merdivenlerde Basamakların Kirişlere Oturtulması

Metal merdivenlerde gerek kirişler gerekse basamaklar, metalden yapıldığı için bunların birbirine oturtulması doğrudan doğruya veya iki bağlantı parçası yardımı ile yapılır ve kaynak, bulon veya perçinlenerek bağlanır. İki mesnetli basamakların bulonlarla bağlanması, sökülebilmeleri için daha uygundur. Tek mesnetlilerde ise bağlantının rijitliği bakımından kaynak gerekli olabilir. Dönel ve dolu çekirdekli merdivenlerin ise tümü sökülebilir (demontabl) olabilir

Merdivenler Hakkında Bilgi

Sosyal Ağlarda Paylaş

{yasinoz}