Mimarlıkta eski ve yeni kavramı: Farklı zamanları yansıtan dokuların aynı yapıda bir araya gelme nedenlerinin irdenlenmesi

Tez ve Araştırma Dosyaları yasinoz
sponsorlu reklam

Hazırlayan:Dicle AĞIRTAŞ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KURUÇ

Mimarlıkta eski ve yeni kavramı: Farklı zamanları yansıtan dokuların aynı yapıda bir araya gelme nedenlerinin irdenlenmesi

 

Özet

Dokunun zamanla olan ilişkisi tezin omurgasını oluşturmaktadır. Zaman algısını

canlı tutan bilincimiz, nesneler arasında karşılaştırmalar yaparak ‘eski’ ve ‘yeni’

sözcüklerini dile getirir. Eski ve yeniyi dokular üzerinden algılarız. Çünkü zamanın

izleri dokulara yansır.

Zamanın dokuyu değiştiren bir boyut olması, dokuyu etkileyen bir başka boyutu

daha açığa çıkarmıştır: ‘ışık’. Dokunun derinliklerine inildikçe ışığın renk ve yüzey

ile; zamanın ise malzeme ile olan şaşırtıcı ilişkisi ortaya çıkmıştır.

Doku kavramının tanımlanmasını gerektiren bu çalışmada doğadaki dokudan

başlanarak yapı dokusuna doğru yol alınmıştır. Dokunun parçalarına indirgenecek

şekilde yapılan bu tanım, yüzey, renk ve malzemenin dokuya anlam katan bileşenler

olduğu sonucuyla pekişmiştir.

Yapı dokusu ile zaman arasındaki bağın düğüm noktasını oluşturan malzeme ve doku

ile ışık arasındaki ince çizgiyi yansıtan yüzey ve renk, tasarım yolunda çok önemli

bir rol oynamaktadır. Bu bileşenlerin nitelikleri, eski bir yapıya eklenen yeni

dokunun hangi kriterler göz önünde bulundurularak seçilmiş olduğunun cevabını

verebilmektedir. Farklı zamanları yansıtan dokuları aynı yapıda buluşturan çeşitli

projeler incelendiğinde estetiğin, işlevin, sağlamlığın ve zamana uyum sağlamanın,

bir araya gelmedeki temel amaçları oluşturduğu gözlemlenmektedir

 

Kaynak: Yüksek Öğretim Kurulu Ulusa Tez Merkezi

Tez Dosyası Yükle / Download

Sosyal Ağlarda Paylaş

{yasinoz}