Uygulama Projesi

Mimar Çizimleri yasinoz
sponsorlu reklam

Mimari Uygulama Projesi

Türkiye’de mimarlar odasının belirlediği bazı standartlar çerçevesinde uygulama projesinin özellikleri belirtilmiştir. Bu yazımızda uygulama projesinin neleri kapsadığı ve belediyeye teslim edilen projeden ne gibi farklılıkları olduğu hakkında faydalı olacağına inandığımız bilgileri sizlerle paylaştık. Uygulama projesi özet olarak şantiye safhasına geçildiğinde saha ekiplerinin yapacağı bütün imalatların ne olacağına bilmesine yarayan çizim olarak görülebilmektedir. Uygulama projesi denildiği zaman sadece mimari ve statik proje olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Bir yapının statik ve mimari projesinin yanında elektrik ve mekanik tesisat projelerinin bulunması gereken bir paket olarak düşünülmesi gerekmektedir. Ağırlıklı olarak mimari uygulama projesi hakkında bilgiler paylaşacağız.

Uygulama Projesi Kapsamında;

 • Aks Sistemi (Bu konuda belediye teslimi sırasında titiz davranılmaktadır)
 • Taşıyıcı sistem kolonları (mimari ve statik projenin uyumlu olması gerekmektedir. Bu sebepten mimari proje üzerinde de taşıyıcı sistemler kolonlarının belirgin bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir)
 • Taşıyıcı olmayan bölücü duvarlar (mekanları oluşturmak için kullanılacak duvarların uygulama projesi kapsamında detaylı bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir)
 • Kapılar (Bütün mekanların kapıları ve özellikle kullanımı bulunuyorsa yangın kapılarının kesinlikle gösterilmesi gerekmektedir)
 • Pencereler
 • Eşikler
 • Mekan isimleri (oluşturulacak bütün mekanların isimleri, Alanları m²’leri ve çevreleri o mahal içinde yazılması gerekmektedir.)
 • İç ve Dış Mekan Ölçülendirme (Uygulama projesi sırasında en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Yazımızın sonunda bunu detaylı bir şekilde anlattığımız konuyu incelemenizi tavsiye ederiz. Çünkü ölçülendirmede yapılacak bir hata projenin yapımı sırasında ciddi sorunların oluşmasına neden olmaktadır)
 • Pafta isimleri ve pafta alanları
 • Kotların gösterimi (Planlar, kesitler ve görünüşlerde kotların gösterilmesi gerekmektedir. Bu ölçülerin kesinlikle bütün paftalarda uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Merdiven ve ölçülendirilmesi ( Türkiye’de yapıların inşası sırasında en çok hata merdivenlerin imalatları sırasında yapılmaktadır. Merdivenler konusunu sitemizde çok detaylı bir şekilde incelenmiştir)
 • Binanın çıkmalarının gösterilmesi (Saçak, konsol, geçit, kemer, kiriş ve lentoları mimari proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Gösterim tekniği olarak “……………” şeklinde çizilir)
 • Altta kalan yapı elemanları ve bina kısımlarının gösterilmesi (Bodrum katları, merdivenlerin taşıyıcı betonarme kısımları ve binanın genel taşıyıcı sistemleri çıkmaların gösteriminde olduğu gibi “……………” şeklinde çizilerek ifade edilir)
 • Kesit çizgileri (Kesitlerin hangi notadan geçtiğini gösteren çizimlerdir)
 • Yakın çevre çizgileri (Yapının zemin kat planında çevre binalarının gösterilmesi gerekmektedir)
 • Projenin bütün mahal listeleri, pafta lejantları seçilmiş ise malzeme paftaları, imar hesapları uygulama projesi kapsamında hazırlanması gerekmektedir.

Uygulama Projesini Ölçeği

Türkiye’de genel olarak uygulama projesi yapının büyüklüğü ile değişiklik göstermektedir. Standart olarak uygulama projesi 1/50 çizim tekniği ile hazırlanmaktadır. Fakat çok büyük yapılarda 1/100 kullanımda kabul görmektedir. Uygulama projesi içerisinde nokta detaylarının belirteçleri gösterilmesi zorunludur. Örneğin bölücü duvarların nasıl yapılacak ve türü şeklinde belirteç koyarak ayrı bir paftada 1/20 ya da 1/10 şeklinde nokta detay paftaları hazırlanması gerekmektedir. Bu tür detayları uygulama projesi kapsamında hazırlanması gerekmektedir. Uygulama projesi 1/10 – 1/5 şeklinde de nokta detayları olarak hazırlanabilmektedir.

Uygulama projesi iki aşamada ele alınması gerekmektedir.

 1. İlk olarak projenin genel sistem detayları ve noktasal olarak kısmi sistem detaylarının kapsadığı projelerdir. Bunların içinde (merdivenler, doğramalar, kapılar, tavanlar, duvar ve bütün kaplamaların imalat detayları)
 2. İkinci bölüm uygulama projesi ise genel hatları itibari ile yapının kat planları, kesit ve görünüşlerini içeren paftalardır.

Yazımızın ikinci bölümünde Uygulama Projesi Çizimi hakkında paylaştığımız bilgileri incelemenizi tavsiye ederiz.

 

 

Sosyal Ağlarda Paylaş

{yasinoz}